เห็นทาง Google Cloud ประกาศออกมาว่า ในตอนนี้ได้ปล่อย Plugin Jenkins สำหรับ deploy ระบบงานบน GKE  มาแล้ว ทำให้เราสามารถกำหนดขั้นตอนการ deploy workload หรือระบบงานของเรา ไปยัง Kubernetes cluster ใน GKE ได้สะดวกขึ้น หลังอ่านเอกสารแล้ว เรามาลองใช้กันหน่อยดีกว่า

Read More…