ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีเวลานั่งอ่านหนังสือ Real-World Functional Programmingลองอ่านไป ทำตามไป รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง จึงบันทึกการอ่านไว้นิดหน่อย มาเริ่มที่บทแรกในเรื่อง Thinking differently about problems หรือแนวคิดสำหรับปัญหาหนึ่ง ๆ ที่ต่างออกไป มาเริ่มกันเลย

Read More…