framework Archive

ความแตกต่างระหว่าง Framework กับ Library ?

คำถาม Framework ต่างกับ Library อย่างไร ?คำตอบ สะกดต่างกันไงละ !! เป็นคำถามที่ยินบ่อย ๆ ว่ามันต่างกันอย่างไร บ่อยครั้งจะตอบแบบผ่าน ๆ ไปว่า มันก็เหมือน ๆ กันนั่นแหละ มันคือสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง เอามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของเราไป

Read More…

คิดหน่อยสิ !! ทำไมเราถึงต้องใช้ Framework

สิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งในการพัฒนาระบบงาน ก็คือ สังเกตไหมว่า ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาระบบงานอะไรสักอย่าง สิ่งที่เรามักพูดถึงก่อน feature ของระบบงานก็คือ เราจะใช้เครื่องมืออะไรพัฒนากันดีนะ ? เราจะใช้เทคโนโลยีอะไรดีนะ ? เราจะใช้ framework อะไรดีนะ ? หลังจากนั้นจึงถามถึงรายละเอียดของระบบที่จะพัฒนา มันก็แปลกๆ ดีนะ !!

Read More…