ใน Go 1.16 นั้นจะมี core library ใหม่เพิ่มเข้ามา ชื่อว่า Embedded filesโดยจะอยู่ใน package embed และมี package ใหม่ชื่อว่า io/fs สำหรับการอ่านไฟล์แบบ read-onlyในการเข้าถึงไฟล์ง่าย ๆ ด้วยการใช้ directive go:embedเพื่อความเข้าใจ มาดู codeกัน

Read More…