ช่วงวันหยุดว่าง ๆ ลองเขียนภาษาใหม่ ๆ ดูหน่อย พอดีไปเจอตัวอย่าง code ภาษา Elixir แล้วชอบ เลยต้องลองคิดว่าน่าจะลองหาอะไรทำดูหน่อย ตั้งโจทย์ว่า จะลองทำ RESTFul API แบบง่าย ๆ ทำการส่งผลกลับมาในรูปแบบของ JSON จึงทำการบันทึกผลการลองครั้งนี้ไว้ดังนี้

Read More…