elixir Archive

แนวทางการนำ Elixir มาใช้พัฒนาระบบ Change.org

จากบทความเรื่อง Delivering social change with Elixir at Change.org นั้น อธิบายการย้ายระบบ messaging จากใช้ software อื่น ๆ  เปลี่ยนมาเป็นระบบที่พัฒนาด้วยตนเอง โดยใช้ภาษา Elixir มีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความยืดหยุ่น เพื่อรองรับความต้องการของระบบที่หลายหลายมากขึ้น โดยในบทความจะอธิบายถึงปัญหาที่พบเจอ เหตุผลว่าทำไมถึงเลือก Elixir ?วิธีรองรับ email มากกว่า 1,000 ล้าน email ต่อเดือนกันอย่างไร

Read More…

สร้าง RESTFul API ด้วยภาษา Elixir

ช่วงวันหยุดว่าง ๆ ลองเขียนภาษาใหม่ ๆ ดูหน่อย พอดีไปเจอตัวอย่าง code ภาษา Elixir แล้วชอบ เลยต้องลองคิดว่าน่าจะลองหาอะไรทำดูหน่อย ตั้งโจทย์ว่า จะลองทำ RESTFul API แบบง่าย ๆ ทำการส่งผลกลับมาในรูปแบบของ JSON จึงทำการบันทึกผลการลองครั้งนี้ไว้ดังนี้

Read More…