elastic Archive

บันทึกการ pre-processing ข้อมูลก่อนจัดเก็บใน Elasticsearch

จากบทความของ Elastic เรื่อง Pruning incoming log volumes with Elasticอธิบายถึงการเก็บข้อมูลใน Elastic stack ว่าข้อมูลที่จัดเก็บนั้นมีจำนวนที่เยอะ รูปแบบที่หลากหลายส่งผลให้ระบบมีปัญหาในการจัดเก็บ การประมวลผล หรือ ใช้งานดังนั้น สิ่งหนึ่งที่เราควรทำก่อนคือรู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ใช้ และ ไม่ใช้งานบ้างเพื่อที่จะเก็บเท่าที่ใช้งานเท่านั้น มิใช่เก็บไปเสียทุกอย่าง

Read More…

สรุปจาก Bangkok Elastic Meetup 2023

หัวข้อที่ 1 What new in Elastic 8.6 ว่าด้วยเรื่องของวิวัฒนาการของ Elastic ว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเริ่มจากระบบการค้นหาตามมาด้วย analyticจากนั้นเริ่มเข้าสู่ APM, logging, tracing, metric หรือ Observability นั่นเองและเข้าสู่เรื่องของ security, ทางการแพทย์นั่นคือ การเข้าสู่ Data Intelligence Platform นั่นเอง

Read More…

Elasticsearch 8.3 มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ?

จาก Elasticsearch 8.3 นั้น ทำการปรับปรุง performance การทำงานของ Ingest pipelineโดยลดการใช้ CPU ลงไปประมาณ 5-10% ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลและมีสิ่งที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย

Read More…

Logstash 8 กับการเปลี่ยนแปลงใน Elasticsearch output plugin

เพิ่งกลับมา upgrade และใช้งาน Logstash อีกรอบพบว่า Elasticsearch output plugin มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยทั้งต้องเชื่อมต่อไปยัง Elasticsearch ที่เปิด security by defaultซึ่งการ configuration ใน output ก็ต้องเพิ่มอีก เช่น user/password ssl ssl verification mode cacert

Read More…

Elasticsearch 8 จะเปิด security by default

ใน Elasticsearch 8 นั้น ถ้าใครลองทำการ download และมาติดตั้งจะพบว่ามีการ enable ระบบ security มาให้เลยโดย defaultโดยในการ start ครั้งแรกแบบอัตโนมัติ

Read More…

Elasticsearch 8 :: ปรับปรุงเรื่องของ performance เป็นหลัก

หลังจากที่ทาง Elastic ปล่อย Elastic 8.0 ออกมาแน่นอนว่าก็ update กันทั้ง stack ประกอบไปด้วย Elasticsearch Kibana Beat Logstash

Read More…

ความสามารถใหม่ ๆ ใน Elasticsearch 7.10

ใน Elasticsearch 7.10 ที่เพิ่งปล่อยออกมานั้น เท่าที่ดูแล้ว พบว่ามีความสามารถต่าง ๆ ที่น่าสนใจออกมาเยอะใช้ได้เลย จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย เริ่มจากเรื่องของประสิทธิภาพในการ indexing data ที่เร็วขึ้น 20%

Read More…

มาดูความสามารถที่น่าสนใจของ Elasticsearch 7.9

ทาง Elastic เพิ่งปล่อย Elastic stack 7.9 ออกมาให้ใช้งาน มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมาก (จะเยอะไปไหน) หนึ่งในนั้นคือ Elasticsearch ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ Elastic stack เลย เนื่องจากเป็นที่จัดเก็บข้อมูลทุก ๆ อย่างของระบบนั่นเอง ดังนั้น การปรับปรุงและการเพิ่มเติม feature ของ Elasticsearch จึงส่งผลกระทบอย่างมาก

Read More…

Elasticsearch :: ค้นหาแล้วไม่เจอข้อมูลตามที่ต้องการ

มีคำถามที่น่าสนใจจากกลุ่ม Thai Elastic User Group ว่า ค้นหาข้อมูลภาษาไทยที่จัดเก็บใน Elasticsearch แล้ว ผลของการค้นหาไม่ถูกต้องตามที่คาดหวัง โดยที่ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบไปด้วย ภาษาไทยและตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น กส

Read More…

Elastcisearch :: การ sync ข้อมูลกับ RDBMS (Relational Database Management System)

คำถามถ้าต้องเก็บข้อมูลสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์ไว้ใน Elasticsearch โดยข้อมูลต้นทางจะถูกเก็บไว้ใน RDBMS เช่น MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลที่ RDBMS แล้ว จะทำการ sync หรือ update ข้อมูลใน Elasticsearch อย่างไรได้บ้าง

Read More…