ใน Docker Desktop 4.2 นั้น ทำการเพิ่ม feature ที่น่าสนใจเข้ามาคือ การ pause/resume ของ Docker Desktop เมื่อไม่ถูกใช้งานจะช่วยประหยัด resource บนเครื่องที่ใช้งาน ทั้ง CPU และ memoryนั่นหมายความว่า ส่งผลต่อการใช้งาน battery ของเครื่องอีกด้วยแต่ยังเป็นการทดลองเท่านั้นนะ

Read More…