เห็นใน feed มีสิ่งที่น่าสนใจคือ Dapr (Distributed application runtime)คำถามแรกคือ มันคืออะไรถูกสร้างมาเพื่ออะไรจึงทำการอ่านและสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…