วันนี้ได้พูดคุยใน ClubHouse กันนิดหน่อย เรื่อง Swagger/Protobuf usecase and trendเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา API ไม่ว่าจะเป็น RESTFul API, Protobuf หรือพวก gRPC แนวทางในการพูดคุยประกอบไปด้วย

Read More…