development Archive

สรุปการย้ายระบบจาก Monolith ไปยัง Microservices ของ SHIFT Commerce

จากบทความเรื่อง SHIFT Commerce’s Journey: Deconstructing Monolithic Applications into Services ทำการอธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมระบบจาก Monolith ไปเป็น Microservices เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

บันทึกสิ่งที่มักทำ[ผิด]พลาดในการพัฒนา software

ทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาดมาก่อนเสมอ ยิ่งในการพัฒนา software แล้ว ความผิดพลาดมักเกิดขึ้นมากมายและบ่อยครั้ง ยังไม่พอเรามักจะเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆหรือ ซ้ำ ๆ ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปเรื่อง Prevent Bugs จากหนังสือ Timeless Laws of Software Development

ช่วงนั่งรอขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน ได้อ่านเรื่อง Prevent Bugs เป็นบทที่ 5 จากหนังสือ Timeless Laws of Software Development จึงนำมาสรุปไว้นิดหน่อย น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับนักพัฒนากันบ้าง

Read More…

คำถาม :: เราวิเคราะห์ code ด้วยอะไรกันบ้าง ?

วันนี้เจอคำถามที่น่าสนใจคือ เราทำการวิเคราะห์ code ของระบบงานที่เราพัฒนากันอย่างไร ? เพื่อทำให้รู้สถานะปัจจุบันของระบบ เพื่อทำให้เข้าใจโครงสร้าง เพื่อทำให้เห็นมุมมองต่าง ๆ เพื่อทำให้เห็นปัญหาต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านั้น มาปรับปรุง code ของระบบให้ดีขึ้น

Read More…

ถ้าจะทำ feature ใหม่ น่าจะเขียน User manual ก่อนเลยนะ

มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา Software ลองคิดดูสิว่า ถ้าเราต้องการทำ feature ใหม่ขึ้นมาสักตัว สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนคือ เขียน Document หรือเอกสารต่าง ๆ ก่อนนะ ตัวที่สำคัญมาก ๆ คือ User manual document !!

Read More…

ว่าด้วยตำแหน่งใน Software Development

ในโลกของการพัฒนา software นั้น พบว่ามีตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวกับการเขียน code หรือ programming เยอะมาก ๆ ดังนั้นมาช่วยบอกหน่อยสิว่า มีตำแหน่งอะไรบ้าง

Read More…

ว่าด้วยเรื่องความกำกวมของ Requirement

จากหนังสือ Timeless Laws of Software Development นั้น ในส่วนแรกอธิบายถึงเรื่องการวางแผนก่อนที่จะเริ่มพัฒนาระบบงาน (Plan before implementing) เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ถ้าไม่วางแผนแล้วจะไปกันอย่างไร แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการวางแผนคือ ความกำกวมหรือคลุมเครือของ requirement โดยในหนังสือมีบทสนทนาเรื่อง requirment ที่น่าสนใจ เลยแปลเก็บไว้นิดหน่อย ไม่แน่ใจว่าใครเคยเจอบ้าง

Read More…

สรุปเรื่อง QA in Production นิดหน่อย

ได้อ่านบทความเรื่อง QA in Production เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ จึงนำมาสรุปเรื่องที่น่าสนใจไว้นิดหน่อย ซึ่งภาพรวมแล้ว บน production นั้นสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดไม่ได้ หรือ มันไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไป เนื่องจากมันคือโอกาสในการเรียนรู้ระบบงานจากการใช้งานจริง ๆ

Read More…

คำถาม :: เขียนส่วนของ Business Logic ไว้ที่ไหนกันบ้าง ?

จากการ์ตูนขำ ๆ เรื่อง Business logic on the Frontend ก่อให้เกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาคือ เราเขียน Business logic ของระบบไว้ที่ไหนกันบ้าง ? Frontend ฝั่ง Client side เช่น JavaScript, Mobile app เป็นต้น Frontend ฝั่ง Server side หรือเรียกว่า Web/Presentation Tier Backend Database เช่น Store procedure เป็นต้น ผมเชื่อว่า developer หลาย ๆ คนน่าจะทำมาทั้งหมดแล้ว ล้วนแล้วแต่มีเหตุผล มีเงื่อนไข มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป รวมทั้งต่างมีข้อดีและข้อเสีย แต่ถ้าทุกอย่างมันลงตัว จะอยู่ตรงไหนน่าจะสมเหตุสมผลมั้ง !!

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Twelve Factor App กับการพัฒนาระบบงาน

สิ่งที่นักพัฒนาน่าจะต้องรู้สำหรับการพัฒนาระบบงานในปัจจุบัน นั่นก็คือ The Twelve Factor App ซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับการพัฒนาระบบที่ดี โดยเฉพาะ Cloud Native App มีเป้าหมายเพื่อ Portability ระหว่าง environment ต่าง ๆ Scale ได้ง่ายทั้งขยายและลด ลดค่าใช้จ่ายและเวลาด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ Continuous Deployment สามารถนำมาปรับใช้กับระบบอื่น ๆ ได้ ดังนั้นมาดูกันดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง

Read More…