จากหนังสือ The Developer’s Code ได้อธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่ developer ควรทำ ซึ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ ก่อนเริ่มทำงานทุกวัน ควรทำการทดสอบระบบของคุณก่อนเสมอ ยิ่งหยุดกันมาแบบยาว ๆ มันคือสิ่งแรกที่คุณต้องทำ ก่อนจะเริ่มทำงาน หรือ เริ่มเขียน code นะ จึงนำมาแปล และ สรุปนิดหน่อย

Read More…