ได้ยินคำว่า Deliberate Programming มานานพอสมควร แต่ก็ไม่รู้ว่า จริงๆ แล้วมันคืออะไร ดังนั้นจึงลองดูค้นหาข้อมูล พบว่า มันมาจาก Deliberate Practice เป็นแนวปฏิบัติประกอบไปด้วย 8 ข้อ ดังนี้

Read More…