จากหนังสือ The Big Data Revolution ได้อธิบายถึงที่ไปที่มาของ Big Data ได้อย่างน่าสนใจ โดยหนึ่งในนั้นคือ เรื่อง Data Intelligence ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า Data IQ ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…