ในการสร้าง Dashboard ใน Grafana นั้นต้องสร้างในรูปแบบของ JSONซึ่งมีตัวอย่าง และ community ให้เยอะมาก ๆแต่ปัญหาคือ การสร้าง ทดสอบ และดูแลไม่ง่ายเลย

Read More…