เพิ่งดู VDO และอ่านบทความเกี่ยวกับ CUPID the back storyเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่บอกว่า S.O.L.I.D มันล้าสมัยไปแล้วโดยเป็นการปรับปรุงแนวคิดให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงกลิ่นอายเดิม ๆ ที่เป็นพื้นฐานเหมือนกัน

Read More…