cqrs Archive

อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของ CQRS (Command-Query Responsibility Separation)

จากการแบ่งปันเรื่องปัญหาของระบบที่ทำงานช้า เมื่อพูดคุย วาดรูปของ architecture ของระบบแล้ว ได้เห็นว่า ต้นเหตุของปัญหาหลัก ๆ คือ เรื่องการการจัดการข้อมูล นั่นคือ  ปัญหาในการแก้ไขข้อมูลทั้งการเขียน แก้ไขและลบ ปัญหาในการอ่านข้อมูล มักจะแก้ไขข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงการใช้งาน เช่นการ ดึงข้อมูลเลยเก็บ ๆ กันไปก่อน แล้วค่อยไปดึงการทีหลัง !!

Read More…

4 รูปแบบของ Event-Driven Architecture ที่ใช้บ่อย ๆ

จากการแบ่งปันและพูดคุยเรื่องของ Event-Driven Architecture ไปนิดหน่อย 3 วัน พบว่าแนวคิดนี้มันมีเพื่อน ๆ ตามมาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น Command, Event, Event sourcing, Aggregate, Replay, DDD (Domain-Driven Design) และอื่น ๆ อีกมากมาย มันจะเยอะไปไหนนะ !! (ก่อนจะใช้งานอะไร ก็ควรรู้และเข้าใจที่ไปที่มาของมันหน่อยสิ) ก็เลยมาสรุปไว้นิดหน่อย ทั้งความรู้พื้นฐาน และ รูปแบบของการนำไปใช้งาน

Read More…

ว่าด้วยเรื่องแนวคิด CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

หลัง ๆ มาในโลกการพัฒนา Software มักได้ยินคำแปลก ๆ ออกมาเยอะมาก (ตามจริงอาจจะไม่แปลก แต่เราไม่เคยรู้มากกว่า )หนึ่งในนั้นคือแนวคิด CQRS (Command Query Responsibility Segregation) โดยแนวคิดนี้มันจะพ่วงมาจากเรื่องของ DDD (Domain-Driven Design) และ Microservices หนักกว่านั้นโยงไปถึง Event sourcing อะไรพวกนั้นอีก ทำให้งงเข้าไปใหญ่ ดังนั้นเพื่อความไม่สับสนจึงลองไปศึกษาหน่อยว่า จริง ๆ แล้วแนวคิดนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไร

Read More…