copy-and-paste-programming Archive

สรุปสถิติการ copy ใน Stack Overflow

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบ Stack Overflow คือผู้ใช้งานทำการ copy ข้อมูลไปใช้งานกันเยอะไหมทางทีมพัฒนาก็เลยสร้างระบบ analyticเพื่อเก็บข้อมูลของการกดปุ่ม command+c หรือ ctrl+c ของผู้ใช้งานเป็นเวลา 2 สัปดาห์

Read More…

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบขำ ๆ จาก Programming Geek

เช้านี้เปิดไปเจอรูปอธิบายเรื่องขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (How to Program ?) จาก Programming Geek ซึ่งอธิบายไว้ว่าการเขียนโปรแกรมประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1. Google the fucking problem 2. Open a StackOverflow link 3. Copy and paste the code 4. If did not work, go to step 2. If did work, go to step 1 ปิดท้ายด้วย FAQ ที่น่าสนใจ คำถาม :: What if there is no code ? [&hellip

Read More…

สิ่งที่น่าสนใจจากบทความเรื่อง Last Line Effect

จากบทความเรื่อง Last Line Effect ทำการศึกษาผลกระทบที่มักเกิดกับการ Copy-and-Paste code ซึ่งแน่นอนว่า developer ส่วนใหญ่ชอบใช้งาน แถมใช้งานกันบ่อย ๆ อีกด้วย และบ่อยครั้งพบว่าการกระทำแบบนี้ก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมา หนึ่งในข้อผิดพลาดนั้นก็คือ code ใน block หรือบรรทัดท้าย ๆ นั่นเอง มาดูผลการศึกษากัน

Read More…

คุณทำงานแบบ Copy Paste Programming หรือเปล่านะ

ใครๆ ก็รู้ว่าการ Copy and Paste มันแย่ !! เชื่อว่านักพัฒนาทุกๆ คน ไม่ชอบ เพราะว่า code ที่ได้มานั้นมันดูแลรักษายาก เพราะว่า code เรามักมีส่วนที่ทำงานซ้ำๆ กันเยอะมาก !! เพราะว่า code จะมีจำนวน branch condition ซ้ำกันเยอะมาก !! ผลที่ตามมาคืออะไรล่ะ ? ต้องตามไปแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีก หลายๆ ที่ใช่ไหม ? แต่แปลกนะที่นักพัฒนาส่วนใหญ่ชอบใช้วิธีการนี้กันบ่อยมากๆ

Read More…