continuous-improvement Archive

สรุปแนวทางเพื่อให้ได้ feedback ที่รวดเร็วขึ้น

มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับ feedback loop ในการพัฒนา softwareโดยหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือการให้ได้มาซึ่ง feedback ที่รวดเร็วเพื่อให้เรารู้และเข้าใจในสิ่งที่สร้างขึ้นมาว่า เป็นอย่างไรทั้งคุณภาพภายใน คือ code และโครงสร้าง รวมถึงการทำงานทั้งคุณภาพภายนอก คือ มุมมองจากผู้ใช้งาน เน้นว่าผู้ใช้งานจริง ๆ

Read More…

แค่คำว่า Good Enough มันคงยังไม่พอนะ !!

ในการพัฒนา software นั้น นักพัฒนาต้องการวิธีที่ เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้ค่าใช้ง่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ คุณภาพที่ดี (ซึ่งมักถูกมองข้ามหรือตัดทิ้งไป) ยิ่งกับ source code ยิ่งสำคัญมาก ๆ คำถามที่น่าสนใจคือ เราให้ความสำคัญต่อคำว่าคุณภาพของ code ที่สร้างขึ้นมาหรือไม่ ? หรือว่าแค่ให้มันทำงานได้ดีก็พอแล้ว ? เราเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาในระยะยาวหรือไม่

Read More…

Developer ต้องเรียนรู้และฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอ

มีโอกาสไปแบ่งปันความรู้สำหรับการเขียนโปรแกรมมานิดหน่อย แนวคิดและแนวปฏิบัติที่แนะนำไปก็คือ Developer ต้องทำการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ Developer ต้องฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เรารู้เท่านั้น ยังรวมไปถึงสิ่งใหม่ ๆ และ สิ่งที่เรายังไม่รู้อีกด้วย ยิ่งโลกในปัจจุบันเทคโนโลยี ความรู้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ๆ ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันเถอะ ปล. เรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง มิใช่การนำมาใช้แบบหลับหูหลับตานะครับ

Read More…

มาลดเวลาการ build สำหรับ Android project กันเถอะ

ปัญหาหนึ่งของการพัฒนา Android application ก็คือ เวลาในการ build project ด้วย gradle มันนานมาก ๆ ยิ่ง project มีขนาดใหญ่ขึ้น ยิ่ง project มี module จำนวนมาก ยิ่ง project ใช้ library จำนวนมาก คำถามคือ จะแก้ไข หรือ ปรับปรุงอย่างไรดี ? เพื่อทำให้เวลาการ build มันต่ำลงให้ได้มากที่สุด เรามาค้นหาวิธีการไปพร้อม ๆ กันเลย

Read More…

คุณไม่มีเวลาในการพัฒนาตัวเองกันเลยใช่ไหม ?

มาดู 6 รูป ที่สะท้อนถึงการพัฒนาตัวเราเอง ทีม และ องค์กร แต่ส่วนใหญ่มักจะอ้างว่า เราไม่มีเวลา เราไม่ว่าง เรามีงานเยอะมาก ๆ คนน้อย งานเยอะ คำถาม คือ แล้วคุณทำการพัฒนาตัวเองอย่างไร

Read More…

ทีมพัฒนาของ Stripe ปรับปรุงเวลาการทดสอบให้เร็วขึ้นได้อย่างไร ?

Stripe คือ payment service สำหรับระบบที่ต้องการจ่ายเงินผ่าน internet โดยทีมพัฒนาทำการเขียนบทความเรื่อง การลดเวลาทดสอบจาก 3 ชั่วโมงเหลือเพียง 3 นาที ซึ่งในบทความมีแนวคิดที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้น เรามาดูกันหน่อยสิ ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง

Read More…