continuous-delivery Archive

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Continuous Integration และ Continuous Delivery

เมื่อมีการพูดถึงคำว่า Continuous Integration (CI) และ Continuous Delivery (CD) แล้ว คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึง หรือ พูดถึงเครื่องมือต่าง ๆ ก่อน ไม่ว่าจะเป็น Jenkins บ้างล่ะ ไม่ว่าจะเป็น Bamboo บ้างล่ะ ไม่ว่าจะเป็น Travis CI บ้างล่ะ ไม่ว่าจะเป็น Circle CI บ้างล่ะ ไม่ว่าจะเป็น Docker บ้างล่ะ ไม่ว่าจะเป็น Ansible บ้างล่ะ

Read More…

ทำอย่างไร ถึงจะได้ feedback ที่รวดเร็ว ?

เรามักจะได้ยินคำว่า Fail Fast Lea[r]n Fast ในการพัฒนา software แบบ incremental และ interactive นั้นเราต้องการ feedback ที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นมันถูกต้อง และ เป็นสิ่งที่ต้องการ ในการพัฒนา software เราต้องการรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เราสร้างทำงานได้อย่างถูกต้อง ? สิ่งที่คนอื่นสร้างทำงานได้อย่างถูกต้อง ? เมื่อ deploy ระบบงานแล้วยังทำงานได้ ? สิ่งที่พัฒนานั้นมันตรงกับความต้องการของลูกค้า ? ทำให้ business มันดีขึ้น ? ดังนั้นเรามาตอบคำถามต่าง ๆ เหล่านี้กันดีกว่า

Read More…

สวัสดีกับ Jenkins 2.0 Preview กันหน่อย

ตอนนี้ Jenkins 2.0 Preview ถูกปล่อยออกมาเพื่อให้ทดสอบใช้งานกันแล้ว โดยใน version ใหม่นี้ทำการปรับปรุงความสามารถหลายอย่าง ทั้งเรื่องของ Delivery pipeline ซึ่งจัดการด้วย code กันเลย การติดตั้งแบบใหม่ มีให้เลือก plugin ก่อนด้วย ทำการปรับปรุง User Interface และ Usability ต่าง ๆ อีกด้วย ยังทำงานกับ version เก่า ๆ ได้ ดังนั้นมาดูรายละเอียดในแต่ละข้อกันดีกว่า

Read More…

ทำความรู้จักกับ Fastlane กันหน่อย

Fastlane คืออะไร ? เป็นกลุ่มของเครื่องมือ สำหรับช่วยทำให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ง่ายขึ้น ขั้นตอนการ deploy และ release app สร้างระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ สร้างระบบการพัฒนาระบบงานแบบอัตโนมัติ ถูกสร้างมาตามแนวคิด Continuous Delivery (CD) นั่นเอง ซึ่งแต่ละขั้นตอนของทำงาน หรือ การ build นั้น เราสามารถจัดเรียงลำดับการทำงานได้เอง โดยจะเรียกว่า Lane

Read More…

 Continuous Delivery และ DevOps :: เน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก

แนวคิด Continuous Delivery นั้นช่วยเหลือทุก ๆ คน ส่งผลดีทั้งฝ่าย business ส่งผลดีทั้งฝ่าย development ส่งผลดีต่อองค์กร โดยแนวคิดหลักของ Continuous Delivery คือ ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เล็ก ๆ บ่อย ๆ จากนั้นทำการทดสอบในทุกระดับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ deploy code ใหม่ ๆ

Read More…

มาสร้าง Workflow การทำงานสำหรับ Fail Fast กัน

จากบทความเรื่อง Model everything to fail fast ทำการอธิบายเกี่ยวกับ การออกแบบ workflow สำหรับ Fail Fast ได้อย่างน่าสนใจ ทุก ๆ ครั้งที่ทีมพัฒนาทำการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น code ไม่ว่าจะเป็น database ไม่ว่าจะเป็น automated testing ไม่ว่าจะเป็น infrastructure ไม่ว่าจะเป็น deployment script ไม่ว่าจะเป็น configuration file เราต้องใช้เวลานานเท่าไร กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่แก้ไขไปนั้นมันถูก หรือ ผิด

Read More…

ความแตกต่างระหว่าง Continuous Delivery กับ Continuous Deployment

คำที่น่าจะได้ยินบ่อยๆ ต่อจากเรื่อง Continuous Integration ก็คือ Continuous Delivery และ Continuous Deployment โดยตัวย่อที่ใช้เรียกคือ CD มักจะเกิดคำถามขึ้นมาเสมอว่า มันแตกต่างกันอย่างไร ? ทำไมต้องใช้ชื่อแตกต่างกันด้วยล่ะ ? ดังนั้นมาดูกันว่าแต่ละ คำคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

Read More…

ทำความรู้จัก Principles & Practices ของ Continuous Delivery

วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2557 นี้ จะมี course เกี่ยวกับ Continuous Integration และ Continuous Delivery แบบเหมารำวงรอบที่ 2 ที่สำนัก SPRINT3R ซึ่งผมเคยอธิบายเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ 10 ข้อของ Continuous Integration ไปแล้ว ดังนั้น ในครั้งนี้ขออธิบายเกี่ยวกับ Continuous Delivery กันบ้าง ว่าเป็นอย่างไร

Read More…

ทำความรู้จักกับ Continuous Process กันหน่อย

คำสามคำที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันก็คือ Agile, Devops และ Automation ดังนั้น เรามาดูกันหน่อยว่า มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร และมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้และศึกษากันบ้าง

Read More…

สรุปเรื่องจากภาพ Visualizations of Continuous Delivery

จากบทความเรื่อง Visualizations of Continuous Delivery เป็นบทความอธิบายเรื่อง Continuous Delivery ด้วยภาพ ซึ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ถ้าใครไม่เคยศึกษามาอาจจะธาตุไฟเข้าแทรกได้ เนื่องจากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ดังนั้น ผมจึงลองตัดในแต่ละส่วนมาอธิบาย เพื่อให้ตัวผมเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Read More…