container Archive

ทำความรู้จักกับ Kamal หรือ MRSK ของ 37Signals

สำหรับสาย tech น่าจะเคยได้ยินข่าวที่ทาง 37Signalsหรือบริษัทที่สร้าง Basecamp และ HEY นั้นได้ทำการย้ายระบบงานจาก Cloud กลับมายัง On-premiseซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายลงมาอย่างมาก

Read More…

แนวคิด 7 ข้อ สำหรับการออกแบบระบบด้วย Container

จากบทความเรื่อง Principles of Container-based Application Designทำการอธิบายถึงแนวคิด 7 ข้อ สำหรับการออกแบบระบบงานด้วย Containerหรือตามแนวทางของ Cloud Native Application นั่นเองซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Read More…

เมื่อ .Net 7 สนับสนุน container แล้ว

จากบทความ Announcing built-in container support for the .NET SDK นั้นอธิบายว่า .NET นั้นสนับสนุน container แล้วช่วยให้การสร้าง OCI container ได้แบบง่าย ๆ ผ่านคำสั่ง $dotnet publish มาดูการใช้งานกัน

Read More…

ว่าง ๆ ลองใช้งาน Podman นิดหน่อย

เห็นเพื่อน ๆ แนะนำ Podman มานานวันนี้ว่าง ๆ เลยลองมาเล่นดูหน่อยว่าใช้งานกันอย่างไรโดยที่ Podman เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการ image และ containerตามมาตรฐาน Open Containers Initiative (OCI) นั่นเอง

Read More…

หนังสืออธิบายเรื่อง Container-based app ด้วยหมูสามตัว

เปิดไปดูหนังสือแจกฟรีของทาง RedHat เจอหนังสือที่น่าสนใจคือ The Container Coloring Book: Who’s afraid of the big bad wolf ?ซึ่งเป็นหนังสือเพียง 18 หน้าเท่านั้นอธิบายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจใน container-basedด้วยการอธิบายเหมือนนิทานเลยทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นประกอบไปด้วย

Read More…

ทำไม Container Image มันถึงบอกว่า สร้างเมื่อ 41 ปีที่แล้ว

เนื่องจากลองสร้าง project กับ Spring Native (beta version) ผ่าน Spring Initializr โดยการทำงานจะใช้ buildpack และ GraalVM นั่นเองซึ่งใช้เวลาในการ build นานใช้ได้ ยิ่งครั้งแรกจะ download และ build นานมาก ๆ

Read More…

ลองใช้งาน cosign สำหรับการ Signed Container Image กัน

ไปเจอเครื่องมือชื่อว่า cosignสำหรับการ Signed Image แบบง่าย ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน Container Imageโดยไม่ต้องแก้ไขหรือเพิ่ม configuration อะไร

Read More…

[Java] มาลองใช้งาน Test containers กัน

โดยปกติการทดสอบในระดับ integration test และ component นั้น มักจะทดสอบผ่านระบบจริง ๆ ซึ่งควบคุมได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบกับ Database, Data store รวมไปถึงการทดสอบระดับ UI/Acceptance test ซึ่งต้องทดสอบผ่าน browser แน่นอนว่า การจัดการนั้นไม่ง่ายเลย แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของ container แล้วนั้น เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้จะง่ายขึ้น แต่แลกมาด้วยการเรียนรู้และเครื่องที่แรงขึ้น หนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ Test containers ซึ่งเป็น library ที่พัฒนาด้วยภาษา Java 1.8 ที่สำคัญคือ ใช้งานร่วมกับ JUnit ได้เลย เหมาะมากสำหรับการทดสอบระบบงาน

Read More…

สวัสดี Moby project :: Lego club ของโลก container

ในงาน DockerCon ทาง Docker ทำการปล่อย 2 project ใหม่ออกมา คือ LinuxKit Moby project โดยที่ LinuxKit นั้นคือ Toolkit สำหรับการสร้าง custom Linux distribution ตามความต้องการ ซึ่งมีขนาดที่เล็ก นั่นคือมีเท่าที่ต้องการเท่านั้น รวมทั้ง service ต่าง ๆ นั้นอยู่ใน container ทั้งหมด ที่สำคัญ immutable อีกด้วยนั่นคือ สร้างมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Read More…