ปัญหาที่มักจะตามมาจากระบบที่พัฒนาตามแนวคิด Event-based driven หรือ Event-Driven Architecture นั่นคือเรื่อง Data consistency หรือความถูกต้องของข้อมูลเราจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง

Read More…