communication Archive

รูปแบบที่น่าสนใจ สำหรับจัดการปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่าง service

ในระบบงานมักจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบหรือ serviceผ่านระบบ network ที่ขึ้นชื่อว่า พร้อมพัง ได้เสมอดังนั้นในการออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบระบบต้องทำให้มั่นใจว่าการติดต่อสื่อสารจะต้องทำงานตามที่เราต้องการเสมอทั้งการทำงานให้เสร็จ ทั้งการทำงานอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเพื่อให้ระบบงานมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

Read More…

มาฝึกอธิบายสิ่งที่มันยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ กันหน่อยไหม ?

สำหรับ developer ทั้งมีประสบการณ์มาก หรือ น้อย มักจะมีปัญหากับ Curse of knowledge หรือ คำสาปของความรู้ ผลที่เกิดมาก็คือ อธิบายเรื่องที่ตนเองเข้าใจให้คนอื่นไม่เข้าใจ ทั้ง ๆ ที่คุณคิดว่าสิ่งที่พูด หรือ อธิบายออกไปมันง่ายมาก ๆ และสิ่งที่ผู้พูดมักจะคิดก็คือ คิดเหมาไปเองว่า คนอื่น ๆ จะรู้เหมือนที่เรารู้ จะเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจ จะทำได้เหมือนที่เราทำ ดังนั้นมาปรับปรุงการอธิบายของตัวเราเองกันหน่อยไหม

Read More…