ว่าง ๆ มาดูกันว่า เราจะทำการ export user flow ที่ record จาก Chrome Recorderมาอยู่ในรูปแบบของ Cypress เพื่อใช้ทดสอบระบบงานต่อไปโดยสามารถใช้งานผ่าน Cypress Recorder Extension ใน Google Chromeหรือจะติดตั้งผ่าน NPM/NPX ได้เช่นกัน

Read More…