จากบทความเรื่อง Delivering social change with Elixir at Change.org นั้น อธิบายการย้ายระบบ messaging จากใช้ software อื่น ๆ  เปลี่ยนมาเป็นระบบที่พัฒนาด้วยตนเอง โดยใช้ภาษา Elixir มีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความยืดหยุ่น เพื่อรองรับความต้องการของระบบที่หลายหลายมากขึ้น โดยในบทความจะอธิบายถึงปัญหาที่พบเจอ เหตุผลว่าทำไมถึงเลือก Elixir ?วิธีรองรับ email มากกว่า 1,000 ล้าน email ต่อเดือนกันอย่างไร

Read More…