เห็นว่า Axios นั้นได้ปล่อย version 1 ออกมาจากนั้นก็เห็นว่ามีปัญหาเพียบสามารถดู issue ได้ที่ Axios issuesตอนนี้แก้ไขมาจนถึง version 1.1.2 แล้วจึงลองมาใช้งาน โดย migrate มาจาก version 0.27.2พบว่า ใช้งานได้ปกตินะ เนื่องจาก code ที่เขียนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมาก

Read More…