ช่วงนี้เห็นการตั้งคำถามในกลุ่มต่าง ๆ มักจะตั้งคำถามแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยบางครั้งเหมือนไม่ได้แสดงการแก้ไขปัญหาอะไรให้เห็นซึ่งผลที่ตามมาคือผู้ตั้งคำถามอาจจะไม่ได้คำตอบหรือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาเลยก็ได้เพราะว่า ก็ไม่มีใครรู้ว่า ปัญหาจริง ๆ คืออะไรดังนั้นจึงขอแนะนำวิธีการตั้งคำถามแบบง่าย ๆ ไว้นิดหน่อย

Read More…