angular Archive

Angular 9.1 :: build เร็วขึ้น และเลือก Test case ที่จะ run ใน End-to-End testing ได้

โดยใน Angular 9.1 นั้นเป็นการปรับปรุงและแก้ไขเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจและที่กระทบกับที่ผมใช้งาน ประกอบไปด้วย การ build เร็วขึ้น จากการปรับปรุงการทำงานของ Ivy โดยสามารถ build หลาย ๆ  package พร้อมกันได้ สนับสนุน TypeScript 3.8 ใช้ TSLint 6.1 ปรับปรุง Angular

Read More…

ลองเล่น Angular 9 นิดหน่อย

เห็นว่า Angular 9 ใกล้จะปล่อยตัวจริงแล้วแน่นอนว่า มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรดังนั้นจึงลองเล่น Angular 9 RC กันไปก่อนเริ่มด้วยการติดตั้งก็แล้วกัน การติดตั้งก็ง่ายมาก ๆ คือ เป็นการติดตั้ง Angular CLI ซึ่งจะสร้าง Angular project ใน version 9.0.0-rc.12 จากนั้นทำการสร้าง project และ run ดังนี้ มีถามเกี่ยวกับ Angular Analytic ด้วย สวัสดีไปกับ Angular 9 RC

Read More…

ปัญหาการ build ของ project ที่สร้างด้วย Angular 8

ปัญหาที่เจอ เกิด error message หลังจากการ build ของ Angular 8 project ดังนี้ Failed to load module script: The server responded with a non-JavaScript MIME type of “text/plain”. Strict MIME type checking is enforced for module scripts per HTML spec การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ไปดูใน GitHub issue ของ Angular เจอการแก้ไขปัญหาทำการแก้ไขไฟล์ tsconfig.json ด้วยการเปลี่ยนค่าของ target จาก es2015 เป็น es5 จากนั้นทำการ build ให้ [&hellip

Read More…

สรุปเรื่องของ Unit testing ใน Angular 8

วันนี้ทำการแนะนำเรื่องของ Automation testing  ในฝั่ง frontend ซึ่งพัฒนาด้วย Angular 8 จึงลองพาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ รวมทั้งแนวคิดและลงมือเขียนขึ้นมา เป็นดังนี้

Read More…

Wails :: สร้าง Desktop app ด้วยภาษา Go และ Web technology

เพิ่งเห็นว่ามีการปล่อย Wails ใน version beta เป็น framework สำหรับสร้าง Desktop application ด้วยภาษา Go และ web technology ต่าง ๆ ได้เลย ที่สำคัญสิ่งที่ได้ออกมาคือ ระบบงานที่อยู่ในไฟล์ binary เดียวเท่านั้น ดังนั้นลองมาทำความรู้จักกันหน่อย

Read More…

บันทึกการพัฒนาระบบงานด้วย Angular 6 และ Golang

พอดีเพิ่งทำระบบ web application แบบเร็ว ๆ ซึ่งมี feature ไม่เยอะ จึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่ค่อยใช้งานหรือถนัดมากนัก เพื่อลองฝึกฝน แต่ฝึกบนงานจริง ๆ น่าจะทำให้เราศึกษาได้รวดเร็วขึ้น หรือไม่ก็ล่มไม่เป็นท่า !! โดยเทคโนโลยีที่เลือกใช้งานเป็นดังนี้ Frontend พัฒนาด้วย Angular 6 Backend พัฒนาด้วยภาษา Go จัดการ source code ด้วย Git ทำการ build และ deploy ด้วย Docker (ใช้งาน docker-compose) ทำการ deploy ระบบงานบน Google Cloud แบบฟรี 300 USD เป็นเวลา 1 ปี มาดูว่าการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้าง

Read More…

Angular 6 ว่าด้วยเรื่อง Life Cycle ของ Component

ว่าง ๆ นั่งดู Life Cycle ของ Component ใน Angular 6 โดย component นั้นเป็นส่วนการทำงานหลัก ๆ ของ Angular เลยก็ว่าได้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งการออกแบบเช่น Stateless และ Stateful component ทั้งการเข้าใจกระบวนการทำงาน ตลอดจน Life cycle ของมัน ใน blog นี้ไปดู Life cycle ของ component กัน พบว่ามันเยอะมาก ๆ นะ

Read More…

แนะนำ Stackblitz สำหรับการ run React และ Angular จาก Github repository ผ่าน browser

อ่านเอกสารของ Angular ก็พบสิ่งที่น่าสนใจคือ สามารถทำการ run code ที่อยู่ใน Github repository  ผ่าน browser ได้เลย ซึ่งมันทำให้ชีวิตนักพัฒนา Frontend ง่ายขึ้นมาก เพราะว่า ไม่ต้องทำการติดตั้งสิ่งใดเลย เพราะว่า การติดตั้ง dependency ต่าง ๆ บนเครื่องเราใช้เวลาสูงมาก ๆ เพราะว่า การแบ่งปันหรือทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ มันยากขึ้นไปอีก ดังนั้นมาลองใช้งาน Stackblitz กันนะ

Read More…

สิ่งที่ได้รับจาก Angular Developers Thailand Meetup ประจำเดือนมกราคม 2018

เมื่อวานตอนเย็นได้ไปร่วมงาน Angular Developers Thailand Meetup January 2018 จากลุ่ม Angular Developer Thailand จัดที่ HANGAR Coworking Space by DTAC โดยครั้งที่มีหัวข้อดังนี้ Create package on NPM Make readable code in Angular with Lettable(Pipe) Operator Angular CI/CD with DroneCI เนื่องจากไปช้าจึงได้ฟังเฉพาะหัวข้อที่ 2 ปลาย ๆ กับหัวข้อที่ 3 และมีการให้ถามตอบคำถามต่าง ๆ จากคนที่เข้ามาพูดและฟัง มีหลายอย่างที่น่าสนใจดังนี้

Read More…

Storybook 3.3 สนับสนุน Angular แล้วนะ

หลังจากที่ Storybook 3.2 นั้นสนับสนุน Vue.js ไปแล้ว ถึงคิวของ Angular บ้างสำหรับ Storybook 3.3 (ตอนนี้ไปถึง 3.3.3 แล้ว) แต่ใช้ได้กับ Angular version 4 ขึ้นไปเท่านั้น โดยมีการ addons ต่าง ๆ เพิ่มมานิดหน่อย เช่น Viewport ทำให้สามารถจำลองการทำงานบน device ขนาดต่าง ๆ Jest สำหรับการแสดงผลการทดสอบ Story panel Storyshot ของแต่ละ story สนับสนุน Markdown ใน story ดูเพิ่มเติมได้ที่ Storybook Release

Read More…