หลังจากที่ผ่านหนังสือ Grokking Algorithms: An Illustrated Guide for Programmers and Other Curious People ไปนั้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นพื้นฐานที่ดีเหมาะตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้ขึ้นมาเลยเนื่องจากมี algorithm พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจรวมทั้งอธิบายด้วยภาษาที่ง่าย และ รูปภาพประกอบเพียบสามารถอ่านเรียงตามบทไปเรื่อย ๆ หรือ จะเลือกอ่านในแต่ละบทที่สนใจได้

Read More…