agile-testing Archive

[The Clean Coder] เรื่องของ Test Strategy

จากหนังสือ The Clean Coder นั้น มีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับ Professional developer มากมาย หนึ่งในนั้นคือ “Professional developer test their code” การทดสอบ code ที่เขียนเป็นสิ่งที่ดี แต่มันไม่ได้ง่ายแบบที่พูดนะสิ ดังนั้นต้องเขียนแบบไหน เท่าไร ถึงจะดี ก่อนอื่นต้องเริ่มด้วย Test Strategy ที่ดี มาเริ่มเรียนรู้กัน

Read More…

การทดสอบในมุมของ Developer คนหนึ่ง (Developer Testing)

การทดสอบช่วยทำให้เห็นว่า สิ่งที่สร้างตามความต้องการมันเป็นอย่างไร ทำการอธิบายว่า การสร้างในแต่ละส่วนเป็นอย่างไร ทำงานอย่างไร โดยที่การทดสอบมีทั้ง Manual และ Automation เรื่องของ Automation test นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของ Risk management ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ของระบบงานลงไป แน่นอนว่า ต้องทำงานแบบอัตโนมัติ แต่สิ่งหนึ่งที่มักไม่พูดถึงกันคือ การสร้างชุดการทดสอบนั่นเอง ซึ่งมันไม่ง่ายเลย มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในแง่ของจำนวนคนและเวลาที่ใช้

Read More…

สรุปเรื่อง QA in Production นิดหน่อย

ได้อ่านบทความเรื่อง QA in Production เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ จึงนำมาสรุปเรื่องที่น่าสนใจไว้นิดหน่อย ซึ่งภาพรวมแล้ว บน production นั้นสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดไม่ได้ หรือ มันไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไป เนื่องจากมันคือโอกาสในการเรียนรู้ระบบงานจากการใช้งานจริง ๆ

Read More…

มาปรับปรุงการเขียน Test กันหน่อย

การเขียน Test หรือชุดการทดสอบนั้นเป็นสิ่งที่ดี เริ่มเขียนว่ายากแล้ว การเขียนให้ดียากยิ่งกว่า ดังนั้นจึงสรุปวิธีปรับปรุงการเขียน Test ให้ดีขึ้น โดยนำมาจากบทความเรื่อง Write Better Tests in 5 Steps เริ่มกันเลย

Read More…

สรุปข้อมูลเรื่อง Software Testing จากรายงาน World Quality Report 2015-16

จากรายงานเรื่อง World Quality Report 2015-16 นั้น ทำให้เราเห็นแนวโน้มรวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ ของ Software Testing ในปี 2016 ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย ในปี 2015 ที่ผ่านมานั้นพบว่า มีการนำแนวคิด Agile และ DevOps เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ สูงมาก มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและ Time-to-market ของ product ต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และทำการ release ระบบงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น นั่นแสดงว่าในส่วนของการทดสอบ จำเป็นต้องมี Test Automation หรือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ

Read More…

มาแบ่งกลุ่มของการทดสอบด้วย Five Ws กันหน่อย

ในการทดสอบ Software นั้น มีวิธีการและแนวทางที่เยอะมาก ดังนั้น เรามาลองแบ่งกลุ่มของการทดสอบ ตามแนวทางของ Five Ws กันหน่อย ประกอบไปด้วย Who ? ทดสอบเพื่อใคร What ? ทดสอบอะไร Where ? ทดสอบที่ไหน When ? ทดสอบเมื่อใด Why ? ทดสอบไปทำไม How ? ทดสอบอย่างไร มาดูในรายละเอียดกันดีกว่า ซึ่งน่าจะทำให้เห็นว่า เราทำการทดสอบไปทำไม เพื่ออะไร ซึ่งมันช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ลงไปได้เยอะ

Read More…

การใช้งาน Agile Testing Quadrant ที่ถูกต้อง

จาก Course The Whole Team Approach to Agile Testing ที่สิงคโปร์ มีการอธิบายถึงที่มาที่ไปของ Agile Testing Quadrant มีการอธิบายถึงเป้าหมายหลักของ Agile Testing Quadrant มีการอธิบายถึงการใช้งานที่ถูกต้องของ Agile Testing Quadrant ดังนั้น เรามาดูรายละเอียดในแต่ละข้อกันดูนะ

Read More…

Agile Testing คืออะไร ?

ก่อนจะมาเรียน Course The Whole Team Approach to Agile Testing ที่สิงคโปร์ สอนโดยคุณ  Janet Gregory ผู้ร่วมเขียนหนังสือ Agile Testing และ More Agile Testing มีคำถามที่ถามตัวเองอยู่เสมอว่า Agile Testing มันคืออะไร ? มันคือ methodology หรือ ระเบียบวิธี หรือ ขั้นตอนวิธีหรือไม่ ? มันคือ กลุ่มของ principle หรือ แนวคิดหรือไม่ ? มันคือ กลุ่มของ practice หรือ แนวปฏิบัติหรือไม่ ? มันคือ framework หรือ กรอบของการทำงานหรือไม่ ? เมื่อผ่านวันแรกของการเรียน พบว่ามีรายละเอียดต่าง ๆ เยอะมาก ซึ่งทำให้ตอบคำถามของตัวเองได้บ้างแล้ว

Read More…

แปลบทสัมภาษณ์เรื่อง Crafting Quality Software

จากงาน 1st conference ที่กรุง Melbourne ประเทศ Australia มีการสัมภาษณ์คุณ Tarcio Saraiva และ Adam Crough ในหัวข้อ Crafting Quality Software ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอย่างมาก จึงนำมาแปลตามความเข้าใจนิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน Agile Bangkok Meetup :: Embracing Agile

มีโอกาสไปงาน Agile Bangkok Meetup :: Embracing Agile แน่นอนว่าเป้าหมายหลักอยู่ที่คุณ Janet Gregory เป็นหนึ่งในคนเขียนหนังสือ Agile Testing และ More Agile Testing มาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง บอกได้เลยว่า ยาวมาก ๆ

Read More…