agile-singapore Archive

ครั้งแรกกับ Test-Driven Development ด้วยภาษา C++

วันนี้เลือกเข้าทำ workshop เกี่ยวกับ Test-Driven Development ที่งาน Agile Singapore 2014 ซึ่ง workshop นี้จัดโดยคุณ James Grenning ซึ่งในตอนแรกจะไม่เข้า แต่พอลองเข้าไปเท่านั้นแหละ ถึงกับถอนตัวไม่ขึ้นเลย มาดูกันว่าใน workshop นี้ให้อะไรกับตัวเองบ้าง

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Debug Later Programming กับ Test-Driven Development

วันแรกของงาน Agile Singapore 2014 เข้า session เรื่อง You Can’t be Great without Technical Excellence พูดโดยคุณ James Grenning ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 คนที่ร่วมประกาศ Agile Manifesto ดังนั้น session นี้พลาดไม่ได้เลย ซึ่งสามารถสรุปเรื่องที่น่าสนใจได้ดังนี้

Read More…