สวัสดี Localhost XCUITest สำหรับ iOS App

ปัญหาหลัก ๆ สำหรับ End-to-End testing ด้วย XCUITest ประกอบไปด้วย Dependencies ซึ่งจัดการและควบคุมได้ยากมาก ๆ Concurrency คือการทดสอบพร้อม ๆ กัน Repeatability ไม่สามารถทดสอบซ้ำ ๆ ยิ่งกว่านั้นผลการทำงานไม่ค่อยเหมือนเดิมหรือไม่เสถียรเอาซะเลย ส่งผลให้ยากต่อการเขียนชุดการทดสอบ !! จาก Pyramid Testing สามารถจับคู่กับการทดสอบใน iOS app ได้ดังนี้ End-to-End test หรือ UI จะใช้งาน CXUITest Unit test จะใช้งาน XCTest Integration test จะใช้งาน Mobile contract test และ Mock response test เพื่อช่วยให้สามารถควบคุม dependency ต่าง ๆ ได้ แสดงดังรูป ในส่วนของ … Continue reading สวัสดี Localhost XCUITest สำหรับ iOS App