เห็นในกลุ่ม iOS Developer Thailand มีการสอบถามเรื่อง
การสร้าง document แบบอัตโนมัติจาก comment ใน code หรือไม่ ?
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง Apple ลืมมั้ง !! ว่าต้องทำอย่างไร

แต่มีคนทำเครื่องมือมาช่วยหลายตัว
ยกตัวอย่างเช่น Jazzy สร้างโดยทีมพัฒนาของ Realm
ซึ่งใช้งานมาก ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เขียน comment ใน code ซะ

ขั้นตอนที่ 2 ทำการติดตั้ง Jazzy

$gem install jazzy

ขั้นตอนที่ 3 ทำการสร้างเอกสารด้วย jazzy

$jazzy

ผลที่ได้คือ สร้างเอกสารไว้ใน folder docs
เอกสารออกมาหน้าตาแบบนี้

ปัญหาที่เห็นคือ private method/function ไม่มีในเอกสาร !!
ดังนั้นถ้าต้องการสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังนี้

jazzy --min-acl private

จะได้เอกสารสร้างดังนี้

คำถามต่อมา อยากเปลี่ยน them ได้ไหม ?

โดยค่า default จะเป็น theme app
แต่ jazzy ก็มี them ให้ใช้อีกตัวคือ fullwidth
สามารถเปลี่ยน them ด้วยคำสั่ง

jazzy --min-acl private --theme fullwidth

ได้เอกสารหน้าตาแบบนี้

ตัวอย่างของ source code อยู่ที่ Github
เพียงเท่านี้ก็ได้เอกสารแบบสวยๆ แล้วนะครับ