เพิ่งเห็นว่าหนังสือ Software Engineering at Google
นั้นเปิดให้ download PDF มาอ่านแบบฟรี ๆ

โดยในหนังสือเล่มนี้มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจ

ประกอบไปด้วย

  • ความแตกต่างระหว่าง Software Engineering และ Programming
  • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มคนต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน
  • ใช้เครื่องมือและแนวทางในการทำงานร่วมกันที่ดี เช่นพวก style guide และรูปแบบของการเขียน test รวมถึงแนวทางในการจัดการ dependency ต่าง ๆ
  • ให้พื้นที่หรือโอกาสกับ junior เพื่อความก้าวหน้าและเติบโต

ลอง Download มาอ่านกันเลย