จากแบบสำรวจเรื่องการพัฒนาระบบงานด้วยภาษา Java นั้น
เพื่ออยากรู้ระบบงานในไทยใช้งานอะไรกันบ้าง ?
ซึ่งมีผู้เข้ามาทำแบบสำรวจทั้งหมดจำนวน 149 คน
ได้ผลการสำรวจที่น่าสนใจดังนี้

60% ใช้ JDK 8 ในการพัฒนาระบบงาน รองลงมาเป็น 7 และ 6 ตามลำดับ

70% ใช้ Spring framework ในการพัฒนาเป็นหลัก รองลงมาคือ Struts framework

เวอร์ชันของ Spring framework ที่ใช้งานมากที่สุดคือ 4

แต่ที่น่าสนใจคือกว่า 50% ไม่ได้ใช้งาน Spring Boot ในการพัฒนา
เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกัน

Build tool ที่ใช้ยังคงเป็น Apache Maven ส่วนที่รองลงมาคือ Gradle

แต่สิ่งที่น่ากลัวมาก ๆ คือกว่า 10% ไม่ได้ใช้ !!

IDE ที่ใช้ในการพัฒนา Eclipse กับ IntelliJ นั้นสูสีกันมาก ๆ

ส่วน Netbeans ผลแนะนำให้ uninstall ออกซะ !!

65% บอกว่าไม่ได้เขียนภาษาอื่น ๆ บน JVM เลยนอกจาก Java

โดยภาษาที่ใช้งานกันประกอบไปด้วย Groovy, Scala และ Kotlin

65% ใช้งาน Git สำหรับจัดการเวอร์ชันของ source code

57% ไม่มีระบบ Continuous Integration

โดยระบบ Continuous Integration ที่ใช้งานส่วนใหญ่คือ Jenkins

สุดท้ายพบว่ากว่า 50% ไม่เขียน blog !!

แต่ก็มีอีก 32% ที่วางแผนจะเขียน … ดังนั้นมาเขียนกันเถอะนะ