จากบทความเรื่อง Practical Ways to Write Better JavaScript
ทำการสรุปแนวทางของการเขียน JavaScript ที่ดี
เห็นว่าน่าสนใจเลยสรุปไว้อ่านนิดหน่อย
สายงาน JavaScript programming น่าจะต้องศึกษาไว้
มาเริ่มกันเลย

ใช้ TypeScript ซะ

สิ่งแรกสำหรับการเขียน JavaScript ให้ดีขึ้นคือ
การไม่เขียน JavaScript ตรง ๆ นั่นเอง
อ่านตรงนี้เจ็บปวดน่าดู
ซึ่งปัญหาหลาย ๆ อย่างของ JavaScript ถูกแก้ไขด้วย TypeScript

ใช้ modern features

เนื่องจากตัวภาษามีความสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ดังนั้นนักพัฒนาควรเรียนรู้และใช้งานกันด้วย
ประกอบไปด้วย

  • Async-await
  • Let และ const
  • Arrow function
  • Spread operator
  • Template literal
  • Object destructing

ใช้ Lint เสมอ

การทำงานร่วมกันเป็นทีม
สิ่งที่สำคัญคือ รูปแบบของ code ในทางเดียวกัน
เพื่อให้เข้าใจและทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
ถ้าเรื่องของ formmat code จะใช้งาน Prettier
ส่วน ESLint จะทำงานมากกว่า คือตรวจสอบความถูกต้องของ code ตามมาตรฐานด้วย

เขียนชุดการทดสอบเสมอ

การเขียน test เป็นอีกแนวทาง สำหรับการปรับปรุง JavaScript ที่เราเขียนขึ้นมา
โดยใน ecosystem ของ JavaScript นั้น
มีเครื่องมือในการทดสอบมากมายให้เลือก
เสียอย่างเดียวคือ ไม่ใช้และไม่เขียนกัน

สุดท้าย อย่าหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่อย่างเสมอ

เพราะว่า การเรียนรู้มันคือ Continuous process
หรือเป็นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
ต้องเรียนรู้ feature ใหม่ ๆ
ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น
ต้องเพิ่มชุดการทดสอบ
และอื่น ๆ อีกมากมาย