ว่าด้วยเรื่องของคำว่า Fun หรือว่าความสนุก
ยิ่งเรื่องของความสนุกในบริษัทหรือที่ทำงาน
เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง น่าจะส่งผลดีต่อคนทำงานและองค์กร
ทั้ง productivity และ performance
และมันสะท้อนออกมาได้ชัดเจนกับตัวงานหรือ product นั่นเอง
โดยบทความเรื่อง  The Importance of Fun in the Workplace จาก InfoQ
ได้ทำการสรุปแนวทางไว้นิดหน่อย ดังนี้

เริ่มด้วย ความสนุกมันบังคับให้เกิดไม่ได้ แต่ค่อย ๆ สร้างมันขึ้นมาได้

Fun can’t be forced, but it can be fostered.

โดยการสร้างความสนุกให้เกิดขึ้นนั้น จะมีอยู่ 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 0 :: Stop prohibiting fun

เป็นขั้นตอนสำคัญมาก ๆ  ถ้าทำไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้

ขั้นตอนที่ 1 :: Removing un-fun things

ขจัดสิ่งที่ทำให้ไม่สนุกออกไป
ยกตัวอย่างเช่น
งานที่รู้ทั้งรู้ว่า ไม่ได้เพิ่มหรือมีคุณค่าต่อ product หรือ องค์กรเลย แต่ก็ต้องทำ
คนอะไร ทีมอะไร ยุ่งตลอดเวลา
ทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ วนไปมา
แก้เรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ วนไปมา
มันคือ waste หรือเปล่านะ ลด ละ เลิก ไปได้ไหม

ขั้นตอนที่ 2 :: Having fun

แต่คำว่าสนุกของแต่ละที่มีความหมายต่างกัน ลอกกันไม่ได้
ยกตัวอย่างเช่น
ความสนุกกับการออกกำลังกาย
เพื่อช่วยลดภาวะความเครียด แถมช่วยให้ผ่อนคลาย
ยกตัวอย่างเช่น การมีโต๊ะปิงปอง หรือ เกมส์ หรือ การดูหนัง หรือ ร้องเพลง เป็นต้น
แต่ถ้ามีกฏมากไป ก็จะไม่สนุกแล้ว ให้กลับไปดูขั้นตอนที่ 0
ยกตัวอย่างเช่น
มีห้องเล่นเกมส์ แต่ว่ามัน lock ไว้ ต้องไปขอกุญแจจากคนดูแล
มีโต๊ะปิงปองแต่เล่นได้เฉพาะช่วงพักเท่านั้น
มีไปทำไมนะ  !!!

เมื่อย้อนกลับมาดูในการพัฒนา software ละ !!

มันจะสนุกอย่างไร ?
โดยปกติการ coding นั้นมันสนุกในตัวมันเอง
เนื่องจากเหมือนเป็นการต่อ jigsaw นั่นเอง
เมื่อนำแต่ละตัวมาประกอบกัน มันสามารถทำงานได้อย่างน่าอัศรรย์
แต่บ่อยครั้งมันก็ไม่ได้สนุกเลย !!

บางครั้งเราอาจต้องการขจัดสิ่งที่ทำให้
การพัฒนา software ไม่สนุกออกไปบ้าง
เช่น requirement เปลี่ยนบ่อยจัง
ดังนั้นทำการพัฒนาเฉพาะ feature ที่สำคัญจริง ๆ
ในรอบการทำงานสั้น ๆ
จากนั้นมาดูกันว่าสิ่งที่สร้างขึ้นมามันตอบโจทย์ไหม
นั่นคือ การได้รับ feedback มาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
น่าจะทำให้เรามีความสนุกมากขึ้นกว่าเดิมไหม

บ่อยครั้งต้องทำเอกสารที่ไร้สาระ หรือ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ เลย
น่าจะลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นกันดีไหม

ระหว่างเอกสารกับ code คุณเลือกที่จะเชื่ออะไร ?
เป็นคำถามที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม

งานอะไรที่ต้องทำซ้ำ ๆ ก็ลองไปสร้างระบบที่ทำงานแบบอัตโนมัติดีกว่าไหม
น่าจะสนุกขึ้นเยอะ
แต่ต้องมีเวลาให้ด้วยนะ มิฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากทำหรอกนะ

มาลองสร้างองค์กรและทีมที่มีความสนุกกันครับ

Fun isn’t about what people are doing, 
it’s about how they’re feeling.