ช่วงนี้เครื่องมือใหม่ ๆ ออกมาเยอะเลย
หนึ่งในนั้นคือ Storybook 3.4 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ๆ
สำหรับการพัฒนาและทดสอบ UI component
ของ React, React Native, Vue และ Angular
ล่าสุดก็สนับสนุน Polymer แล้ว

ยังไม่พอนะ มีความสามารถอื่น ๆ ที่แจ่ม ๆ อีก เช่น

  • Storyshot image snapshot สำหรับ Component testing มันคือ Jest Snapshot Testing นั่นเอง เป็น add-on ใหม่ติดตั้งได้เลย
  • ปรับปรุง UI ด้วยการเพิ่ม Multiple story hierarchy เข้ามา
  • Storysource เป็น add-on ใหม่ สำหรับแสดง code ของแต่ละ component ได้

รออะไรอยู่ ไป Download และใช้งานกัน

$npm i -g @storybook/cli
$cd your-project
getstorybook
npm run storybook

Reference Websites
https://medium.com/storybookjs/announcing-storybook-3-4-db4d1341dedd