เมื่อกลางเดือนพฤภาคมที่ทีม StoryBook ได้ปล่อย testing-react library ออกมา
เพื่อใช้สำหรับการทดสอบ react component
ด้วย stories ที่เขียนใน StoryBook ได้เลย
ไม่ต้องไปเสียเวลาเขียน test case แยกออกจากกัน
ด้วย Jest + React testing library หรือ Enzyme อีกต่อไป
ซึ่งเป็น pain point หลักของคนใช้งาน แน่นอนว่า มันไม่สนุกเลย

ปล. ยังไม่สามารถใช้ได้กับ React 17 นะ !!