ปัญหาที่พบเจอหลังจากทำการ upgrade MacOS ใหม่
พบว่าภาษา Go จะเจอปัญหาว่า
“‘stdlib.h’ file not found”

ส่งผลทำให้ไม่สามารถ download หรือ test หรือ ทำอะไรไม่ได้เลย

runtime/cgo
_cgo_export.c:3:10: fatal error: 'stdlib.h' file not found

สาเหตุหลัก ๆ มาจากการยังไม่ติดตั้ง XCode และ Command line tool
แต่หลังจากที่ทำการติดตั้งและ upgrade XCode
และติดตั้ง Command line tool ผ่านคำสั่ง $xcode-select –install
ก็ไม่สามารถแก้ไขได้

จึงลองไปทำการ Download Command Line Tools for Xcode – Apple Developer
มาติดตั้งเอง เพียงเท่านี้ก็แก้ไขได้แล้ว