ทาง JetBrains ได้ออกผลการสำรวจ
เรื่อง The State of Developer Ecosystem 2021
โดยสำรวจนักพัฒนามากกว่า 30,000 คน จาก 183 ประเทศทั่วโลก
ประมาณ 71% เป็น backend developer
เพื่อสำรวจว่านักพัฒนาทำอะไรกันบ้าง

 • ภาษา program และ framework ที่ใช้งาน
 • เครื่องมือในการพัฒนา
 • Life style และ พฤติกรรมต่าง ๆ ของนักพัฒนา

มาดูผลที่น่าสนใจว่ามีอะไรกันบ้าง

JavaScript คือภาษา program ที่ใช้งานมากที่สุด

Python มีความนิยมกว่า Java (52% vs 49%)
แต่ถ้าภาษาหลักในการพัฒนา จะเรียงจาก JavaScript, Java และ Python ตามลำดับ
และยังมีภาษาที่ใช้การสูงขึ้น ดังนี้

 • Python
 • TypeScript
 • Kotlin
 • SQL (อันนี้แปลกดี เป็นภาษา program ด้วย !!)
 • Go

ในการทำงานก็เป็นแบบ Remote และ Work From Home ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยใช้งาน Zoom, Ms Team และ Google Meet ตามลำดับ

เวลาว่าง นักพัฒนาเล่นเกมส์เยอะสุด

รองลงมาคือ เขียน program, ฟังเพลง และ อ่านหนังสือ
มีเล่นกีฬา 31% เท่านั้นเอง

สิ่งที่น่าสนใจคือ กว่า 74% ใช้โปรแกรมในการ block พวกโฆษณาจาก website ต่าง ๆ

รวมใช้งาน Editor ใน Dark theme ถึง 84%
และมากกว่า 80% กินขนมระหว่างที่ coding (จะอ้วนไหมนะ)

35% ของนักพัฒนา ทำการพัฒนาระบบตามแนวคิด Microservices​

ซึ่งใช้ภาษา Java, JavaScript และ Python ตามลำดับ
จากรายงาน ทาง Jetbrain คิดว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้ !!
แต่เมื่อไปดูในเรื่องของการออกแบบระบบแล้ว

 • Microservices มีมากถึง 88%
 • SOA 35%
 • Monolith 25%
 • Reactive stream 11%
 • CQRS 11 %

ส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่าง service
ยังคงเป็น REST จำนวนมาก
แต่ก็มี messaging ตามมาที่ 47%
และมี Websocket และ RPC ตามมาห่าง ๆ

ในการพัฒนา API นั้นมี 44% ที่บอกว่า Specification first
ส่วน code first มีจำนวน 16% เท่านั้น

ส่วนพวก Database ยังคงเป็น RDBMS เป็นหลัก

ทั้ง MySQL, PostgreSQL, SQLite และ MariaDB
แต่ก็มี NoSQL มาด้วยเช่นกัน ทั้ง Redis, MongoDB เป็นต้น
และที่น่าสนใจคือ มากกว่า 50% บอกว่า
เก็บ Database script ไว้ใน Version Control System

ในสาย DevOps Tool นั้น เรื่องของ Container ยังคงเป็นตัวหลัก

 • Docker
 • Ansible
 • Kubernetes

การทำงานเป็นทีม ใช้เครื่องมืออะไรกันบ้าง

 • Version Control System เช่น Git ซึ่งทำงานร่วมกันบน GitHub, GitLab และ BitBucket
 • IDE/Editor ใช้งาน VS Code, VS Studio, Eclipse และ IntelliJ
 • CI/CD tool ใช้งาน Jenkins, GitHub Action, GitLab CI, Travis CI และ Circle CI
 • Team collaboration และ task management ใช้งาน Jira, Confluence, GitHub issue, Microsoft team และ Trello

มีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ ลองอ่านเพิ่มเติมได้ครับ