ทาง StackOverflow ได้ปล่อยเครื่องมือชื่อว่า Stack Overflow Trends Tools ออกมา
สำหรับการดูสถิติและแนวโน้มต่าง ๆ ของภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ใช้ข้อมูลจากการถามตอบในระบบของ Stack Overflow นั่นเอง
โดยที่ระบบนี้ถูกสร้างมาจาก คำถามเดิม ๆ ที่ถามในทุก ๆ ปี
ทั้งภาษาโปรแกรมและเครื่องมืออะไรบ้างที่ได้รับความนิยม ?
แต่ละภาษาโปรแกรมและเครื่องมือนี้มีความนิยมอย่างไรบ้าง ?

ในระบบนี้เราสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้เลย

ตัวอย่างเช่น JavaScript Framework

  • jQuery
  • angular
  • reactjs
  • vuejs

แสดงผลดังนี้

Mobile Operating System

ภาษาโปรแกรมสำหรับการพัฒนา Mobile app ทั้ง iOS และ Android

เรื่องของ Data Science และ Big Data

ซึ่งบรรดาภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งภาษา R, Mathlab, Pandas และ Tensorflow เป็นต้น
แสดงดังรูป

ส่วนการประมวลผลข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
ก็ได้รับความนิยมทั้ง Apache Spark และ Hadoop
แสดงดังรูป

ดังนั้นระบบนี้เป็นเครื่องมือที่ดี
สำหรับการดูแนวโน้มต่าง ๆ ของภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจนะครับ

Reference Website
https://stackoverflow.blog/2017/05/09/introducing-stack-overflow-trends