ทางทีมพัฒนาจาก Spring.io เพิ่งปล่อย Spring Cloud Square M1 (Milestone 1)
ออกมาให้ทดลองใช้งาน
โดยเป็นความสามารถใน project Spring Cloud LoadBalancer (Client-side LoadBalancer )
ทำงานได้แบบทั้ง Round-Robin และ Random

ซึ่งนำ library จาก square มา integrate ประกอบไปด้วย

ทั้งคู่เป็น HTTP client library นั่นเอง
โดยสนับสนุนการทำงานแบบ non-blocking IO
นักพัฒนา Mobile app ด้วย Android น่าจะคุ้นเคยกันดี
ซึ่งลด code ที่ต้องเขียนมาเป็นแบบ declaration มากยิ่งขึ้น
อารมณ์คล้าย ๆ การใช้งาน Spring Data project

แต่ก่อนหน้านี้ทางสาย Spring Developer น่าจะคุ้นเคยกับ

  • RestTeamplate
  • Feign หรือ OpenFeign

ตัวอย่างการใช้งานแบบง่าย ๆ

Reference Websites