มาดูว่าใน Spring Boot 2.5 M2 มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ?

อะไรก็ตามที่แจ้ง deprecated ใน Spring Boot 2.3

จะถูกลบออกไปทั้งหมด
ดังนั้น ถ้าใครใช้งานสิ่งที่ depecated อยู่ เตรียมตัวพังได้เลย

เรื่องของการ initial SQL script ตอน start

ซึ่งมักจะใช้งาน schema.sql และ data.sql นั้น
แต่ถ้าใช้ร่วมกับ JPA จะพบว่าลำดับการทำงานจะเป็นดังนี้

  1. ทำการ run schema.sql และ data.sql
  2. ทำการ initial ของ JPA

แต่ถ้าต้องให้สลับลำดับการทำงานสามารถกำหนดผ่าน
spring.datasource.initialization-order=after-jpa

อื่น ๆ ก็จะมีเรื่องของ

  • Layered WAR จากเดิมที่ทำ Layered JAR ไปแล้ว
  • สนับสนุน Custom buildpacks สำหรับ docker
  • สนับสนุน Jetty 10 ซึ่งสนับสนุน JDK 11 ขึ้นไปเท่านั้น แต่ค่า default ยังใช้งาน Jetty 9 อยู่
  • ใช้งาน Gradle 7

สามารถลองใช้งานผ่านการสร้าง project ที่ Spring Initializr ได้เลย