สิ่งที่น่าสนใจใน Spring Boot 2.4 จาก VDO เรื่อง What new in Spring Boot 2.4 ?
ทำการแนะนำ อธิบาย และตัวอย่างของความสามารถของ Spring Boot
มีหลายตัวที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย

JUnit 5’s Vintage Engine ถูกเอาออกไปจาก spring-boot-starter-test แล้ว

ทำให้ไม่สามารถใช้งาน JUnit 4 ใน JUnit 5 ได้แล้ว
นั่นหมายความว่าเป็นใช้ JUnit 5 ในการเขียน test
ดังนั้น code เดิมที่ใช้ JUnit 4 จะ compile ไม่ผ่าน
แต่ก็สามารถเพิ่มเข้ามาเองได้นะ

ทำการอ่านไฟล์พวก config ต่าง ๆ ผ่าน spring.config.location และ spring.config.import ได้เลย

ทำให้การอ่านค่าจากไฟล์เช่น property file ต่าง ๆ แบบง่าย ๆ ได้เลย

แบ่ง profile ในไฟล์ property/yml เดียวได้เลย ไม่ต้องแยกเป็นหลายไฟล์แล้ว

ปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ profile เลย

เพิ่มเติม เพิ่งเห็นว่ามี Packaging OCI images ให้ด้วย [ก่อนหน้านี้แล้ว]

ซึ่งจะใช้งาน Image คือ paketobuildpacks/builder:base
ตัวอย่างการ config ใน Apache Maven

ที่สำคัญ สนับสนุน Layered Jar ให้เลยนะ

ลองดูเพิ่มเติมได้ครับ มีหลายสิ่งอย่าง
ทั้งเพิ่มแะเปลี่ยนแปลงเยอะใช้ได้เลย

Reference Websites

Blog :: Spring Boot 2.4
Release note