วันนี้ทำการติดตั้ง Kubernetes 1.24 กับ Dashboard UI
แต่ก็เจอปัญหาเรื่องของ token ที่ใช้ในการเข้าใช้งาน UI
เนื่องจากทำตามเอกสาร Creating sample user แล้วไม่ได้

ก็เลยไปลองดูปัญหาเรื่องนี้ใน GitHub issue ของ project
ก็พบว่ามีคนที่เจอปัญหานี้เช่นกัน
แถม issue นั้น close ไปด้วย !!

คำอธิบายใน issue ง่าย ๆ คือ
ตอนนี้ Dashboard UI ยังไม่ได้ support หรือ update ตาม Kubernetes 1.24 นั่นเอง
จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการสร้าง token

ดังนั้นการแก้ไขไม่ยาก ให้ทำการใช้คำสั่ง create token เองดังนี้

$kubectl -n kubernetes-dashboard create token admin-user

เพียงเท่านี้ก็จะได้ token ไปใช้แล้ว

กับอีกปัญหาที่ Kubernetes 1.24 มีปัญหากับ containerd
ซึ่งเป็นตาม issue นี้


แก้ด้วยการลบ config และ restart containerd นั่นเอง