ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นนักพัฒนากันนิดหน่อย
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องสัญญาเตือนหรือสิ่งที่บ่งบอกว่า
เรากำลังเป็นนักพัฒนาที่ไม่น่าจะดี
หรืออาจจะบอกได้ว่า เรามีประสบการณ์ไม่มากพอ
จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

เรื่องแรกคือ การ commit และ pull request ที่มีขนาดใหญ่

เป็นปัญหาหลักของนักพัฒนาเลย รวมทั้งผมด้วย
เนื่องจากบ่อยครั้ง เรามักจะแก้ไขปัญหาจำนวนมากหรือใหญ่ ๆ พร้อม ๆ กัน
ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก
และกว่าจะทำการ commit หรือส่ง pull request นั้น
ใช้เวลานานมากส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงมีขนาดใหญ่
หรือบางคนก็จะทำวันละครั้งเท่านั้นเอง
ปัญหามักจะตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการ conflict
ไม่ว่าจะเป็น compile
ไม่ผ่านไม่ว่าจะเป็น ไปทำให้ระบบการ build หรือ CI/CD พังได้ง่าย

เรื่องที่สอง เขียน code วกไปวนมา

บ่อยครั้งทำให้เกิด code ที่สับสน ยุ่งเหยิง
ไม่เข้าใจทั้งคนเขียน และคนอื่น ๆ ที่เข้ามาผ่านหรือแก้ไข
มักจะเกิดจากความไม่เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังสร้างขึ้นมาอย่างเพียงพอ
ดังนั้นควรต้องมีการพูดคุย ซักถาม ในข้อสงสัยต่าง ๆ
ก่อนลงมือสร้างหรือพัฒนาขึ้นมา
เริ่มให้ช้า แต่ให้มั่นคง แล้วจะไปได้เร็วขึ้น

เรื่องที่สาม ทำหลาย ๆ งาน พร้อม ๆ กัน (Multi-tasking)

เป็นปัญหาระดับชาติกันเลยทีเดียว
ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่ดีสักงาน
การไม่ focus กับสิ่งที่ทำ มันก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
แต่ทำไมยังทำกันนะ ?

เรื่องที่สี่ ไม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาด

บ่อยครั้งเรามักจะบอกว่าเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด
แต่มักพบว่า เราชอบผิดซ้ำแต่เรื่องเดิม ๆ
ไม่เคยแก้ไข เรียนรู้ ปรับปรุงเลยผิดซ้ำผิดซ้อนผิดอยู่อย่างนั้น
บางครั้งก็ไม่ยอมรับ feedback จากคนอื่นอีกด้วย

เรื่องที่ห้า แทนที่จะทำงาน กลับเอาเวลาไปทำเรื่องส่วนตัว

เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมาก ๆ
ทั้งการเล่น social, game, shopping หรือการ trade ต่าง ๆ ในระหว่างเวลางาน !!
มันเป็นการบ่งบอกถึงความรับผิดชอบเราอย่างมาก

เรื่องที่หก ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยังยึดติดกับสิ่งหรือวิธีการเก่า ๆ

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย
เพื่อทำให้เรารู้และเข้าใจว่า
มีวิธีการแก้ไขปัญหา มีเครื่องมือ อะไรขึ้นมาบ้าง
แต่ไม่ได้บอกว่า จะให้นำมาใช้เลยทันที
แต่เป็นการขยายฐานความรู้ของเราให้กว้างและลึกลงไป
วิธีการแก้ไขปัญหาหนึ่ง ๆ มันมีกลายวิธีนะ
จำเป็นต้องจัดเก็บความรู้เหล่านี้ไว้บ้าง