หลังจากที่มีโอกาสแบ่งปันเรื่องของ Elastic Stack ไปพอสมควร
จึงทำการสรุปสิ่งที่แบ่งปันไว้นิดหน่อย
ซึ่งเป็นอีกมุมมองที่คนใช้งานหรือคนที่สนใจควรรู้ไว้บ้าง
มาเริ่มกันเลย

Elastic Stack มีอะไรบ้าง ?

ตัวหลัก ๆ ที่น่าจะรู็จักกันคือ ELK stack ประกอบไปด้วย

 • Elasticsearch คือ search engine database
 • Logstash เครื่องมือสำหรับสร้าง pipeline ของการ process ข้อมูล
 • Kibana เครื่องมือสำหรับ visualization

แต่ในปัจจุบันนั้นใน Elastic stack มี product อื่น ๆ ออกมาอีก
ยิ่งนับวันจะมีมากขึ้นอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น

 • Beats เป็น product ที่มีเครื่องมือย่อย ๆ เฉพาะทางสำหรับเรื่องของ data shipper
 • Elastic cloud เป็น hosting สำหรับ Elasticsearch cluster
 • APM (Application Performance Monitoring)
 • Machine Learning

รูปแบบข้อมูลที่จัดเก็บใน Elasticsearch

ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 รูปแบบคือ

 1. Static data หรือ business transaction
 2. Time-serie data

โดยสิ่งที่ต่างกันของข้อมูลทั้งสองแบบคือ 
อัตราการเติบโตของข้อมูล ขนาดของข้อมูล
ทำให้ต้องมีการจัดการที่แตกต่างกันอย่างมาก
ทั้งเรื่อง index จัดเก็บ
ทั้งเรื่องของการ replicate ข้อมูล
ทั้งเรื่องการ sync ข้อมูล
ทั้งเรื่องการจัดการกับข้อมูลที่ไม่ถูกใช้งาน

Data modeling

Elasticsearch นั้นทั้งเร็วและสามารถ scale ได้ง่าย
แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าข้อมูลที่จัดเก็บไม่มีคุณภาพ
หรือไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
ผลที่ตามมาคือ
จัดเก็บข้อมูลเยอะเกินไป
ค้นหาข้อมูลช้า หรือ ไม่เจอข้อมูลตามที่ต้องการ

ดังนั้นขั้นตอนของการ indexing และค้นหาข้อมูลจึงสำคัญมาก ๆ
เพราะว่าทั้งสองขั้นตอนการทำงานนั้น
จะมีการทำ data analysis หรือการวิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนที่จะทำการ indexing และค้นหา

โดย data analysis ของ Elasticsearch ประกอบไปด้วย

 • Character filter การกรองข้อมูลว่าจะใช้ข้อมูลอะไรมาตัดคำต่อไป
 • Tokenizer การตัดคำข้อมูล โดยแต่ละคำที่ตัดจะเรียกว่า token เช่น Standard, Whitespace และ Thai เป็นต้น
 • Token filter ทำการ filter token เช่น lowercase เป็นต้น

ทาง Elasticsearch จะมี build-in สิ่งต่าง ๆ ข้างต้นมาให้
แน่นอนว่า เราสามารถนำทั้งสามเรื่อง
มารวมกันเพื่อสร้างให้ตรงตามที่ต้องการได้เลย

การดึงข้อมูลจาก Elasticsearch นั้นสำคัญมาก ๆ

การดึงข้อมูลแยกออกเป็นสองส่วนคือ

 • Query API สำหรับค้นหาข้อมูล
 • Aggregation API สำหรับสรุปข้อมูล เหมือนกับการ group by และ count/sum/avg ใน SQL นั่นเอง

ทั้งสองเรื่องถือเป็นหัวใจสำคัญมาก ๆ
ซึ่งคนที่นำไปใช้งานควรทำความรู้และเข้าใจให้ดี
ที่สำคัญจะสัมพันธ์กับ Data modeling อีกด้วย

หน้าที่ของแต่ละ Node ใน Elasticsearch cluster

Node ใน Elasticsearch cluster นั้นมีหน้าที่หลายอย่าง
ประกอบไปด้วย

 • Master สำหรับดูแล nodes, settings และจัดการ index ต่าง ๆ
 • Data สำหรับเก็บข้อมูล
 • Query/Coordinate สำหรับรับ request การค้นหาข้อมูล
 • Ingest
 • Machine learning (commercial เท่านั้น)

ค่า default นั้นในทุก ๆ Node สามารถทำได้ทุกอย่าง
ซึ่งเหมาะสำหรับ Cluster ขนาดเล็ก


แต่ถ้า cluster มีขนาดใหญ่ขึ้น
ควรต้องแบ่งหน้าที่ของแต่ละ node ให้ชัดเจน
เพราะว่าแต่ละหน้าที่นั้น ใช้งาน resource ต่างกันไป
ยกตัวอย่างเช่น

 • Master node จะใช้ CPU, Memory และ Disk ที่น้อย
 • Data node จะใช้ CPU, Memory และ Disk ที่สูงมาก
 • Query node จะใช้ Memory สูง
 • Ingest node จะใช้ CPU สูง

จำนวน Node แนะนำสำหรับ cluster ขนาดใหญ่คือ

 • 3 Master node
 • 2 Query node
 • Data node ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดเก็บ

ที่สำคัญอย่าลืมทำ performance testing ด้วย
ว่ารองรับการใช้งานที่คาดหวังได้หรือไม่

เรื่องของ Sharding planning

หน่วยย่อยสำหรับการ scale ข้อมูลใน Elasticsearch cluster จะเรียกว่า Shard
โดยใน version 7.1.1 นั้นค่า default ของจำนวน shard ในแต่ละ index คือ 1
นั่นหมายความว่า shard นี้จะอยู่เพียง 1 node เท่านั้น
เรื่องของ scaling จึงเป็นไปไม่ได้เลย !!
แต่สามารถ replicate ได้นะ

โดยคำถามที่มักได้รับเสมอคือ 
ควรกำหนดจำนวน shard ของแต่ละ index เป็นเท่าไรดี ?
เนื่องจากค่านี้จะต้องกำหนดตั้งแต่สร้าง index กันเลย
ดังนั้นจึงสำคัญมาก ๆ ต้องวางแผนกัน

คำตอบคือ ไม่รู้นะ
ขึ้นอยู่กับข้อมูลนั่นเอง

แต่ความรู้พื้นฐานที่ควรรู้คือ
ในแต่ละ shard จะเก็บข้อมูลได้ประมาณ 20-40 GB
ดังนั้นการวางแผนต้องดูจากจำนวนข้อมูลหรือ growth rate
รวมไปถึงขนาดของข้อมูล และ จำนวนของ memory ที่ใช้งาน
รวมทั้งเป้าหมายของ performance ที่กำหนดไว้ด้วย

ถ้ากำหนดจำนวน shard ผิด หรือไม่รองรับแล้ว
ต้องทำการ reindex ข้อมูลไปยัง index ใหม่เท่านั้น

ปล. จากเอกสารของ Elasticsearch บอกว่า
Performance ของการดึงข้อมูลจาก
50 index ที่แต่ละ index มีจำนวน 1 shard
จะเหมือนกับ
1 index ที่จำนวน 50 shard