ว่าง ๆ มาดูกันหน่อยว่า มีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจ
สำหรับการ scan code ทางด้าน security ที่นักพัฒนาสามารถนำมาใช้ได้ง่าย ๆ
เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาระบบมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการใช้งานไม่ยาก
สามารถนำมาใช้กับ developer workflow ได้ง่าย
และได้รับ feedback ที่รวดเร็ว
เพื่อช่วยให้ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วขึ้น (Learning process)

กลุ่มของการ Scan dependency/library

ประกอบไปด้วย

กลุ่มของ Code Analyzer