เห็นข่าวในบอกว่า Rust ถูก fork ออกมาในชื่อว่า Crablang
ซึ่งเป็น community fork ออกมา
โดยบอกว่า จะยังคงความสามารถเดิม
เพิ่มเติมคือ Now with 100% less bureaucracy!

ซึ่งทำให้เห็นว่า ในกลุ่มของการพัฒนาภาษา Rust มีปัญหาเยอะแน่ ๆ
ทำให้ขับเคลื่อนไปได้ช้ามาก ๆ หรือ หยุดอยู่กับที่ไปเลย
ทำให้ fork ออกมาดีกว่า
เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น
แต่ไม่ต้องกลัว เพราะว่าถ้า feature เหล่านั้นเรียบร้อยก็จะ merge กลับไปเช่นกัน
เพราะว่าคือทีมพัฒนาเดียวกันนั่นเอง

น่าสนใจกับการ fork ครั้งนี้มาก ๆ
ไว้ติดตามไปเรื่อย ๆ