หลังจากที่ทาง Google Chrome ได้ปล่อย feature ทำงานแบบ headless mode ในเวอร์ชัน 59 (Cannary)
วันนี้มาลองใช้งานร่วมกับการทดสอบแบบอัตโนมัติด้วย Robotframework + Selenium2Library กันหน่อย
ซึ่งพบว่าใช้งานไม่ยากเลย
มาเริ่มต้นกันหน่อย

ปล. ก็คือการทดสอบระบบ web ด้วย Selenium WebDriver นั่นเอง

Software ที่ต้องใช้งาน

มาเขียน code กันดีกว่า

ในการเขียน code ของ Robotframework นั้น
ถ้าเราต้องการใช้ Google Chrome ตาม path ที่เราต้องการ
รวมทั้งกำหนด headless mode แล้ว
จะต้องทำการกำหนดใน Chrome option ด้วย
ซึ่งใน Robotframework สามารถเขียนง่ายได้ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน Chrome headless แบบง่าย ๆ ได้แล้ว